Zpracování osobních údajů - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů serveru najdemeto.cz

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů serveru najdemeto.cz (dále jen „Zásady“) platí pro služby poskytované serverem najdemeto.cz (dále jen „Inzertní server“), jehož provozovatelem je Vojtěch Budín, IČ: 05148375, s místem podnikání K Hradišti 340, 533 52 Srch (dále jen „Provozovatel“).

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Provozovatel (dále jen „Správce“).

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Čl. II

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě Vašeho využívání Inzertního serveru.

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Čl. III

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

  1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 

  1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro využívání Inzertního serveru, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (resp. pro využívání Inzertního serveru registrovaným uživatelem), bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit (resp. využívat Inzertní server pro inzerování nabídek zboží či služeb)

  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Čl. IV

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Čl. V

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto Zásad.

 

Čl. VI

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 

 1. Součástí těchto Zásad je i zpracování osobních údajů uvedené v čl. X Obchodních podmínek Provozovatele, které jsou zveřejněny v příslušné sekci.

 

 1. Registrací na Inzertním serveru potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

 

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

 

 1. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace